Construction & renovation tools and accessories
DISTRIBUTION

OUR PRODUCTS ARE AVAILABLE IN 23 COUNTRIES!

Here at Kaem we continue to develop nationwide, as well as extending our operations outside of Poland.


Owing to our foreign subsidiaries in Ukraine, Belarus, Latvia, Bulgaria, Romania, Estonia, and Serbia, we have achieved significant market shares in the sales of renovation and construction products. We sell our products in a total of 23 countries across Europe, while our day-to-day cooperation with our foreign partners results in a systematic increase in sales as well as the growth in the popularity of our brands in both home and European arenas. We ensure that our product range can be seen every year at the greatest international trade fair events, such as those in Moscow, Cologne and Kiev.

Additional confirmation of the validity of the directions we have chosen in the development and high quality of our products can be seen in the subsidies we obtain from EU Funds. The first group of projects concerned the development of our export activities. We met all the required criteria and qualified for the Operational Programme Innovative Economy.

With regard to the implementation of an innovative brush packing, labelling and pad printing line, we have the pleasure of announcing that as of 30/09/2012 Kaem offers product marking services for:

  • Pad printing on brush handles
  • Packing brush heads into heat-shrink film
  • Labelling brushes with a bespoke customer label

We now have an automatic line for packing brush heads, as well as labelling and pad printing brush handles, together ensuring a fully-automated process. Furthermore, this line is characterised by the capability of achieving high quality and aesthetically pleasing labels, including the client’s EAN code, with great resistance to abrasion and UV rays, owing to the application of thermal transfer technology.

These KAEM services are characterised by rapid order processing for individualised brush marking.

The second category involved issues related to the introduction of modern technologies for implementing modern IT solutions. The European Union accepted our application for funding under the Sectoral Operational Programme. The project concerned increasing the competitiveness of KAEM by means of implementing a modern IT infrastructure. We also received additional support under a Phare project – Regional SME Support Programme, Information Technologies for Enterprises Programme.


We are delighted by the fact that the quality of our products are not only appreciated by Polish professionals, but also those working in the construction and renovation industry all across Europe. Therefore, we feel responsible for maintaining the continuous improvement in the quality of our products, especially with the application of the most recent production technologies. The tests and studies we conduct are intended to create products that are optimised in terms of the needs and demands of the customer.

KAEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Baranowie informuje, iż szlifierka kątowa GRöNE 2524-820850 GAGV 8-125, kod EAN 5905061067496 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na niewytrzymałą konstrukcję osłony i niestabilne jej zamocowanie oraz zaprojektowanie i wykonanie szlifierki tak, iż stwarza ryzyko powstania pożaru lub przegrzania poprzez dostęp do części czynnych (szczotek) powstały w wyniku uszkodzenia osłony. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


KAEM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Poland

Back office/ Helpdesk
tel.: +48 61 816 30 00,
fax.: +48 61 816 30 50

Export Department
tel.: +48 (61) 816 30 59
fax: +48 (61) 816 30 50Integracja systemów klasy ERP w celu zautomatyzowania komunikacji handlowej - tablica pamiątkowa Wdrozenie_innowacyjnej_linii_do_pakowania_etykietowania_i_tamponowania_ pędzli_w_firmie_KAEM_w_celu_poszerzenia_oferty_o_innowacyjne_usługi Wdrożenie systemu B2B mającego na celu optymalizację łańcucha dostaw przy użyciu innowacyjnych narzędzi wymiany informacji - tablica informacyjna Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KAEM Etap I – Plan Rozwoju Eksportu - w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Etap II - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KAEM w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wdrożenie systemu b2b mającego na celu optymalizację łańcucha dostaw przy użyciu innowacyjnych narzędzi wymiany informacji.