Construction & renovation tools and accessories
SALES

We treat each of our clients individually.

Based on your needs and expectations, we can prepare custom offers and flexible rebate schemes, as well as adapt our terms and conditions.


We provide high levels of comprehensive service, with the full support of our sales team and an assigned Account Manager at the KAEM Central Office.

Another advantage that distinguishes us from the competition are our specially designed self-service display sets.

These special product display systems require no additional time or engagement by the employees.

These sets, owing to their optimised product placement, graphic design and colour scheme, facilitate the choice of appropriate working tools by the customer. The colour system used for the display sets is additionally supplemented with colour identification on each product label.

On request we can provide different sizes of display sets, adapted to suit the particular exhibition area and the nature of the point of sale. When ordering a display set, you only pay for the products – as the display racks and other exhibition elements are loaned free of charge.

Sales are additionally supported by both the regular and occasional promotional and product campaigns that we organise.

As a result, we have achieved the image of a high-quality brand, tested by professionals and enjoying the trust and loyalty of all customers.Product optimisation

by Customer needs


Different set sizes

by point of sale area


Promotional campaigns

supporting product sales


Free display racks

You only pay for the products

Our POS

 

 

KAEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Baranowie informuje, iż szlifierka kątowa GRöNE 2524-820850 GAGV 8-125, kod EAN 5905061067496 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na niewytrzymałą konstrukcję osłony i niestabilne jej zamocowanie oraz zaprojektowanie i wykonanie szlifierki tak, iż stwarza ryzyko powstania pożaru lub przegrzania poprzez dostęp do części czynnych (szczotek) powstały w wyniku uszkodzenia osłony. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


KAEM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Poland

Back office/ Helpdesk
tel.: +48 61 816 30 00,
fax.: +48 61 816 30 50

Export Department
tel.: +48 (61) 816 30 59
fax: +48 (61) 816 30 50Integracja systemów klasy ERP w celu zautomatyzowania komunikacji handlowej - tablica pamiątkowa Wdrozenie_innowacyjnej_linii_do_pakowania_etykietowania_i_tamponowania_ pędzli_w_firmie_KAEM_w_celu_poszerzenia_oferty_o_innowacyjne_usługi Wdrożenie systemu B2B mającego na celu optymalizację łańcucha dostaw przy użyciu innowacyjnych narzędzi wymiany informacji - tablica informacyjna Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KAEM Etap I – Plan Rozwoju Eksportu - w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Etap II - Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie KAEM w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wdrożenie systemu b2b mającego na celu optymalizację łańcucha dostaw przy użyciu innowacyjnych narzędzi wymiany informacji.